ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE SEPTEMBRIE 2023

 

VEZI REZULTATE

14.09.2023 - Desfășurarea probei de concurs la programul de studii de master - Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice

12.09.2023 Enrollment announcement for international candidates admitted at Medicine (english) programme sept 2023

07.09.2023 - Anunt CONTESTATII toamna 2023

07.09.2023 - Baremul probei de concurs pentru admiterea la Programul de studii Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Facultatea de Medicina, din data de 07.09.2023.
Varianta P - Varianta Q

06.09.2023 - Repartitia candidatilor pe sali la proba de concurs pentru admiterea la Programul de studii Programul de studii Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Facultatea de Medicina, din data de 07.09.2023.

06.09.2023 - Anunt proba de concurs pentru admiterea la Programul de studii Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Facultatea de Medicina, din data de 07.09.2023.

Iulie 2023

02.08.2023 - Anunt inmatriculari MG - AMG BFKTR

31.07.2023 - Anunt inmatriculari MG - AMG/ BFKTR

 29.07.2023 IMPORTANT ANNOUNCEMENT! FOR INTERNATIONAL CANDIDATES ADMITTED IN JULY 2023 AT MEDICINE (ENGLISH) STUDY PROGRAMME

29.07.2023 - Anunt inmatriculari MG AMG / BFKTR

27.07.2023 - Anunt inmatriculari MG - AMGBFKTR

26.07.2023 - Anunt cu privire la contestatii la proba scrisa la programele de studii Asistenta Medicala Generala si Balneofiziokinetoterapie si recuperare

26.07.2023 - ora 13:00 - Barem AMG varianta P -  Barem AMG varianta Q - Barem BFKTR varianta P - Barem BFKTR varianta Q

26.07.2023 Programarea pentru inmatriculare a candidatilor declarati admisi la concursul de admitere la programul destudii Medicina, Facultatea de Medicina, sesiunea iulie 2023

26.07.2023 Anunt inmatriculari Facultatea de Medicina 2023

24.07.2023 Anuntul referitor la proba de concurs pentru admiterea la Programul de studii Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Facultatea de Medicina, din data de 26.07.2023. 

24.07.2023 Repartitia candidatilor pe sali la proba de concurs pentru admiterea la Programul de studii Asistenta Medicala Generala, Facultatea de Medicina, din data de 26.07.2023.

24.07.2023 ora 14:20 Anunt CONTESTATII 2023

23.07.2023 Baremul final al probei de concurs pentru admiterea la Programul de studii Medicina, Facultatea de Medicina, din data de 23.07.2023.

23.07.2023 Baremul probei de concurs pentru admiterea la Programul de studii Medicina, Facultatea de Medicina

21.07.2023 Repartitia pe sali a candidatilor inscrisi la concursul de admitere de la Facultatea de Medicina Iulie 2023 

Repartitia pe sali a candidatilor inscrisi la concursul de admitere de la Facultatea de Medicina Iulie 2022

 

Examenul de admitere pentru programul de studii Medicină, se va desfășura în data de 24 iulie 2022, la ora 10:00.

Proba de concurs pentru programul de studii Medicină se va desfășura în Corpul A, B șiCorpul C.

 

Intrarea în sălile de concurs se va face începând cu ora 08:00. Nu este admisă, sub nici un motiv, intrarea în Săli a candidaților după ora de începere a probei scrise.

Listele nominale ale candidaților în ordine alfabetică, sălile în care se desfășoară examenul și repartiția candidaților pe săli vor fi afișate la avizierele Facultății de Medicină si pe site.Rugăm candidații să consulte listele afișate (conforme cu legitimatiile de concurs) în vederea repartizării pe Săli.

Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afișate și de a aduce imediat la cunoștința comisiei tehnice de admitere, prin secretariatul facultății, eventualele neconcordanțe față de datele precizate înainte de începerea concursului de admitere.

Accesul candidaților în sălile de concurs în ziua examenului, se va face pe baza cărții de identitate sau a pașaportului valabil și a legitimației de concurs tip. Accesul în sălile de concurs cu dispozitive electronice (telefoane, ceasuri, etc.) de orice natură, pixuri, genți, apă, alimente este interzisă.

Avand în vedere creșterea incidenței infectărilor cu SARS CoV-2, recomandăm purtarea maștii pe durata probei scrise la examenul de admitere.

 

Comisia tehnică de admitere a Facultății de Medicină

 

Corp C